Grá mo chroí Ar dheis Dé go raibh a h-anam
Love of my heart May she rest in peace
(graw muh kree) (air yesh day guh reve a han-am)
   
Le grá go deo Codladh Sámh
With love forever  (leh graw guh joe) Sleep well (kull-la sawv)

 
Slán agus beannacht leat Sláinte
Goodbye and blessings with you Cheers / Health
(slawn a-guss ban-nockt lat) (slawn-cha)
 
Slán go fóill Éireann go brách
Bye for now  (slawn guh fole) Ireland forever (air-rinn guh brawk)
 
Síocháin leat Fáilte
Peace be with you (she-uh-kawn lat) Welcome (fall-cha)
 
Go n-éirí an bóthar leat Mo Chuisle
Have a good journey My Pulse
(guh ny-ree on bow-her lat) (muh kwish-la)
   
Ar dheis Dé go raibh an anam Oíche mhaith, codladh sámh
May he rest in peace Good night, sleep well
(air yesh day guh reve on an-am)  (Ee-ha wah, kull-la sawv)